divendres, 17 d’abril de 2020

Temes tractats a la Mesa de Mares i Pares el dijous 16 d'abril

La Confederació Gonzalo Anaya, de la que forma part FAMPA València i de la que la nostra AMPA en som membres, va assistir ahir (16/04/2020) a la Mesa de Mares i Pares per videoconferència convocada pel Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, per mantindre la comunicació amb les organitzacions d’AMPA més representatives. Miguel Soler primer ens va exposar el resultat de la reunió de la Conferència Sectorial d’Educació i ens va concretar algunes de les mesures que es prendran. Tot seguit les Confederacions van exposar els dubtes i les reivindicacions de les AMPA.Els temes exposats per Màrius Fullana, president en funcions de la Confederació Gonzalo Anaya i Josep Albiol, president de la FAMPA Castelló Penyagolosa i membre de la JD de la Confederació, van ser el següents:
 • Curs 2019-2020. El curs no s’allarga perquè es manté el calendari escolar. S’acaba en juny, com sempre. Sobre la tornada a les aules, tot depèn de l’evolució de la pandèmia i del que dicten les Autoritats Sanitàries. Cal tenir en compte que el retorn a la “normalitat” serà escalonat. La qual cosa pot significar que no es torne “de seguida” als centres educatius quan s’aixequela situació d’alerta sanitària.

 • No hi haurà classes al juliol. La Conselleria facilitarà que els centres estiguen oberts per fer activitats “extraescolars” organitzades pels Ajuntaments, AMPA, ONG etc.

 • Avaluació. Es tindrà en compte l’avaluació del Primer i Segon Trimestre, sense que l’alumnat puga veure’s perjudicat pel confinament i el context del COVID-19 durant el Tercer Trimestre. El tercer trimestre comptarà només per la millora de la nota.

 • Titulació ESO. L’avaluació contínua, és a dir, es tindran en compte per donar les titulacions la resta els dos primers trimestres i la resta de cursos de la titulació. Dictaran instruccions per reforçar el “pla transició” de Primària a l’ESO.

 • Repetició. No hauria de suspendre cap alumne. És excepcional i ha d’estar molt argumentada la repetició amb informes d’aquest i d’anteriors cursos. Es comptarà amb l’opinió de la família.

 • Docència telemàtica.La Conselleria d’Educació segueix augmentat l’amplada de la banda. En tornar dimarts es comprovarà com van les plataformes. L’hora més problemàtica és al voltant de les 10h del matí. Es recomana no connectar-vos a aquesta hora. Hem fet també una proposta de millora del funcionament del web que es tindrà en compte.

 • Coordinació docents i tasques. Hem demanat una major coordinació i planificació entre els equips docents a l’hora de determinar les tasques i la docència telemàtica, tot amb l’objectiu d’evitar saturació o absència de tasques. LaConselleria d’Educació ha remés també les nostres recomanacions quant a la coordinació.

 • Deures en vacances. A proposta de la Confederació Gonzalo Anaya, la Secretaria Autonòmica d’Educació va emetre la carta de recomanació sobre deures en vacances, el professorat ho ha tingut en compte. Agraïm haver atès la nostra reivindicació.

 • Tauletes amb connexió a internet. Per al repartiment de tauletes s’han tingut en compte la situació econòmica de l’alumnat i de les seua famílies. Conselleria té una taula d’ordenació dels centres per nombre d’alumnat amb més necessitats econòmiques (barem de l’1 al 5). Han repartit entre les centres amb 1 i 2(major nombre d’alumnat amb situació precària).S’ha tingut en compte la situació socioeconòmica de l’alumnat per al repartiment.

 • Els centres amb valors del 3 al 5 també tenen alumnat amb necessitats, però amb nombre molt menor. Estan estudiant fer una nova remesa. Les tauletes s’han de retornar als centres i les poques que han deixat als concertats es retornaran directament a Conselleria, una vegada passe l’estat d’emergència. La majoria de les tauletes s’han distribuït ja i el dimarts acaba la distribució. 

 • Alumnat de Necessitats Educatives Especials. S’atés la nostra recomanació respectel’alumnat amb necessitats educatives especials que ara està al càrrec de tutories i especialistes de pedagogia terapèutica amb l’adaptació necessària. Ja no els fiquen tasques com a la resta de l’alumnat.

 • Vals-beca menjador. Sols queda al voltant d’un 6% de famílies que no ha rebut el val en aquesta primera “remesa” per problemes diversos (telèfon no actualitzat, per exemple, o problema del número del NIE). La propera remesa rebran dos vals de 60 euros que hauran de consumir en dies diferents.

 • La propera setmana s’enviarà la segona remesa de Vals-Beca menjador. Som el territori amb més alumnat becat de l’Estat amb diferència. Tot l’alumnat becat són 138.000 alumnes, el del 100%, 60.000 alumnes. Ha explicat que els haguera agradat donar els vals a tots l’alumnat becat però no disposaven de suficient personal, ni tampoc Consum i Charter (ací ha tornat a repetir que eren els únics que cobrien tot el territori i que estaven preparats pel sistema telefònic) garantien la distribució.

 • Beques MEC (FP). Sobre les beques MEC i el seu cobrament, ens han assegurat que ja s’estan abonant.

 • Altres ajuts. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives tramita ajudes a les famílies que tinguen problemes econòmics per l’alimentació i altres, a través dels Serveis Socials dels Ajuntaments(com ara l’alumnat becat amb una quantitat inferior al 100%).

 • Admissió i matricula. El Ministeri ha dictat ordre que no hi hauran Comissions d’Escolarització, tampoc per determinar l’alumnat NEE i NECE. En breu remetran instruccions. La inscripció serà telemàtica.
 • Tasca col·laborativa de les AMPA. Hem emfatitzat el paper que estem fent com a xarxa d’ajuda i solidaritat amb totes les famílies i, en especial, a les més necessitades.

 • Futures reunions telemàtiques. Se’ns emplaça a futures reunions. Alhora, Conselleria està atenent puntualment tots els nostres dubtes i escoltant les nostres reivindicacions.dimecres, 15 d’abril de 2020

Final de curs 2019-2020. Preguntes freqüents

En la Conferència Sectorial d'Educació que ha reunit telemàticament la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, amb els responsables autonòmics d'educació per abordar el desenvolupament i l'avaluació del curs, s'ha acordat (Al final, teniu una infografia amb les preguntes freqüents sobre el tema):

15/04/2020

Educació acorda una avaluació del curs adaptada a les circumstàncies de formació a distància
- La Conferència Sectorial d'Educació ha acordat que es farà una avaluació global que no perjudique l'alumnat
- La Conselleria desplegarà instruccions a partir d'una normativa estatal específica, que elaborarà el Ministeri, per a l'avaluació final de l'actual curs escolar
- L'actual curs escolar finalitzarà segons està establert en el calendari per a cada etapa educativa


El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, junt amb el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miguel Soler, han participat telemàticament en la Conferència Sectorial d'Educació que ha reunit la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, amb els responsables autonòmics d'educació per abordar el desenvolupament i l'avaluació del curs.

Segons el conseller, "hem arribat a uns acords en què veiem reflectides les propostes que nosaltres ja hem estat duent a terme al nostre territori i que hem estat treballant amb la nostra comunitat educativa".

A la Conferència Sectorial d'Educació s'ha acordat que es farà una avaluació global que no perjudique l'alumnat. En aquest sentit, la Conselleria desplegarà instruccions a partir d'una normativa estatal específica que elaborarà el Ministeri per a l'avaluació final de l'actual curs escolar.

Així mateix, s'ha corroborat que l'actual curs escolar finalitzarà segons està establert en el calendari per a cada etapa educativa, siga amb formació a distància, siga amb classes presencials, segons determinen les autoritats sanitàries en cada moment.

Marzà ha explicat que "fruit d'aquesta reunió hem constatat que hem adaptat l'activitat lectiva a les circumstàncies de formació a distància amb el pla 'Mulan', que el curs ha de continuar reforçant sobretot els continguts ja apresos i que es farà una avaluació final adaptada completament a les circumstàncies", i hi ha afegit: "Cal que cuidem al màxim el nostre alumnat i el nostre professorat, que ningú es quede enrere, i donar suport a les famílies valencianes".

A la reunió s'ha consensuat que l'objectiu prioritari és que l'alumnat no perda el curs, per això "l'avaluació dels aprenentatges desenvolupats a partir de la suspensió de les classes presencials serà continuada. Amb això valorarem els avanços realitzats i els retards que s'hagen pogut produir per tal de planificar i programar mesures de reforç per al pròxim curs", hi ha afegit el secretari autonòmic, Miguel Soler.

En aquesta línia, l'avaluació final considerarà en conjunt les avaluacions de tot el curs escolar, i es fixarà especialment en el grau de desenvolupament dels aprenentatges i de les competències imprescindibles adquirides durant tots els mesos escolars.

És per això que la promoció de curs per part de l'alumnat serà la norma general en totes les etapes educatives i la repetició serà una mesura excepcional que haurà d'estar argumentada i acompanyada d'un pla precís de recuperació.

Els responsables d'Educació de la Generalitat transmetran als diferents agents de la comunitat educativa valenciana tots els acords i les concrecions presos respecte a l'adaptació curricular de continguts fins a finalitzar el curs, l'avaluació continuada global, la promoció de curs de l'alumnat i la normativa que es desplegarà al respecte.

Així mateix, Vicent Marzà i Miguel Soler han volgut agrair "l'excepcional tasca que està realitzant el professorat valencià i la seua capacitat per adaptar-se a aquestes circumstàncies, on per damunt de tot està el fet d'acompanyar tot l'alumnat valencià per igual en el seu procés d'aprenentatge".PREGUNTES FREQÜENTS:
dijous, 9 d’abril de 2020

Comunicats informatius de Conselleria d'Educació

De la Direcció del Centre ens passen aquests dos comunicats de Conselleria d'Educació. Podeu llegir-los directament, o descarregar els pdf de cadascún:

👉PDF-1👈                                              

ᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁᐁ

👉PDF-2👈
Atenció! Noves instruccions per a reclamar el val menjador del 100% de beca

De la Direcció del Centre:
La Conselleria d’Educació, després de​ les incidències per a rebre el SMS​ i posterior val de menjador escolar per a les famílies del 100% de​ beca​ de menjador escolar, ha publicat noves instruccions a les famílies que encara no han rebut el val de 60 euros.
Si teniu cap dubte pregunteu a la direcció del centre: correu electrònic → 46003305@gva.es