dimecres, 29 de juliol del 2020

Consell Escolar. A punt per a començar el Curs 2020-2021


Informació dels membres del Consell Escolar i la representant de l'AMPA al Consell.

Al darrer Consell Escolar vàrem tractar diversos punts a l'ordre del dia (resultats acadèmics, balanç econòmic del 3r trimestre del menjador, memòria final del curs 2019/20...). Un dels punts va ser la informació, per part del Director, sobre les últimes instruccions, normes i recomanacions de Conselleria d'Educació.

Després d'una exposició molt detallada de les instruccions per al curs que ve, vàrem convenir que la nostra escola, si bé és ja velleta i té algunes mancances, té unes condicions molt òptimes per poder afrontar les normatives de Conselleria de cara al curs que ve.
Direcció ha estat comprovant les ràtios, la mobilitat i les capacitats de les aules (quasi totes tenen més de 40 m²), i són òptimes per dur endavant i complir amb les distàncies de seguretat que demana la normativa de Conselleria.

Cal dir que, aquestes normatives es van ampliant i actualitzant cada setmana, i que resumint, hui dia seria:

Es constituiran les aules per grups "estables" i "no estables".

Als grups estables estarien els 3 cursos d'Infantil i 1r i 2n de Primària. A aquests grups, no hi ha distància de seguretat (un metre i mig en tots els casos) entre alumnes i tutor/a, que serà l'única persona que tinga contacte amb els alumnes. Els professors especialistes entraran a l'aula però no tindran contacte amb els xiquets, guardarà la distància de seguretat (metre i mig), el tutor romandrà a l'aula i serà ell l'únic que s'acoste als alumnes.

Als grups no estables estarien 3r, 4t, 5é i 6é de Primària, totes i tots han de mantenir la distància de seguretat entre ells, tutor inclòs. Els especialistes entraran a l'aula sempre amb mascareta, igual que el tutor. La mascareta per als alumnes, de moment serà recomanable però no obligatòria, serà obligatòria quan es posen en contacte xiquets i xiquetes de grups diferents, és a dir: trànsit al menjador, al pati... Seguirem escoltant futures recomanacions.

L'hora del pati estaran els grups estables ocupant un espai i els no estables ocuparan un altre diferent. Seguiran guardant la distància de seguretat entre ells. Els jocs on hi ha contacte i/o intercanvi de material, no estaran permesos.

Al menjador es faran dos torns, d'aquesta manera es podrà complir amb la normativa de les distàncies de seguretat, i es farà una neteja exhaustiva del local i del material entre els dos torns.

L'entrada a escola serà a les 9:00h i a les 15:00h, com ja és habitual, però es farà de manera escalonada per evitar contactes innecessaris entre grups.

Si es creu adient, s'acurtarà l'horari de classes als grups estables (Infantil i 1r i 2n de Primària), eixirien a les 12:30h els dilluns, dimarts i dimecres, i a les 12:00h els dijous i divendres. Tot acò per facilitar els dos torns de menjador, i seguint les directrius de Conselleria. Els grups no estables seguiran amb el mateix horari.

La rentada de mans entre torn i torn de menjador, i cada vegada que hi haja moviment d'alumnat per l'escola, serà norma habitual.

Com hem dit al principi, aquestes instruccions es van actualitzant cada setmana, l'equip directiu, el professorat i l'edifici de l'escola, estan en condicions de seguir aquestes normes de Conselleria. Arribada l'hora, se'ns informarà degudament de les pautes a seguir.
Qualsevol dubte que pugueu tindre, podeu preguntar als membres del Consell o directament a Direcció al telèfon de l'escola.

Tot açó són PREVISIONS PROVISIONALS.

També es varen decidir els 3 dies de festa de centre, que són: el 7 de desembre, el 18 de març i el 3 de maig. En quant siga "oficial", l'AMPA o el Centre vos passarà el calendari del Curs 2020-2021.

Els cursos ja tenen asignat qui serà el seu tutor.

Dins d'aquesta situació d'excepcionalitat, podem començar el curs seguint les normatives i recomanacions que indica Conselleria. El professorat, Consell Escolar, AMPA, Ajuntament, estan atents i preparats per donar garanties d'un bon començament de curs. Agrair a tots ells, la implicació que han mostrat des d'un principi.
Tots haurem de posar de la nostra part.


dilluns, 20 de juliol del 2020

Previsió menjador CEIP Santa Anna 2020-2021

Des de Direcció ens han enviat una enquesta sobre el servei de menjador i així tindre una millor previsió de cara al curs vinent. Si vos heu donat d'alta a Web Família, l'haureu rebut allí, en "Agenda", si no és el cas, podeu respondre al qüestionari des d'ací, en este enllaç: 


 Per favor, ompliu amb el nom de l'alumne/a i també si teniu pensat es quede en setembre i/o d'octubre a maig. En un minut està fet.
Un qüestionari per alumne/a. Moltes gràcies.

dijous, 16 de juliol del 2020

Llistat llibres curs 2020-2021

Ací teniu el llistat de llibres per al proper curs 2020-2021.

INFANTIL:
En infantil són els mateixos de l'any passat. Estan resenyats tots al mateix full i cal mirar els que són per a cada curs (3INF, 4INF, 5INF).

PRIMÀRIA:
1r i 2n heu de comprar tots els llibres i quaderns. En quan estiguen disponibles els xecs-llibre, ens avisaran des de Direcció per a que aneu a per ells.   🔔✅🔄Ja podeu passar per l'escola a pels XECS-LLIBRE, el dilluns 27 i el dimarts 28 de juliol, de 10:00 a 12:00h.

3r, 4t, 5é i 6é, només heu de comprar els quaderns i l'Activity Book d'anglés.

INFANTIL:

1r PRIMÀRIA:

2n PRIMÀRIA:

3r PRIMÀRIA:

4t PRIMÀRIA:

5é PRIMÀRIA:

6é PRIMÀRIA:


Podeu descarregar PDF amb el llistat de llibres de tots els cursos 👉clicant ací👈dijous, 9 de juliol del 2020

INSTRUCCIONS SOL·LICITUD BECA MENJADOR CURS 2020-2021

La Direcció del Centre Santa Anna, ja ha enviat per Web Família les instruccions per les sol·licituds de beques menjador per al curs que ve. Consulteu Web Família l'apartat "Agenda", i si és el cas "Tràmits" per descarregar l'esborrany i revisar-lo.

Aquesta és la comunicació que ens ha fet arribar Direcció:

D’acord amb les instruccions de Conselleria per al tràmit de sol·licitud de beca de menjador
per al proper curs 2020-2021, informem que:
Famílies que van fer ús del menjador durant el curs 2019-2020
• Famílies usuàries de la webfamília: tenen disponible l’esborrany per a la seua
consulta. Si estan conformes amb les dades registrades s’ha d’imprimir l’esborrany,
signar i presentar en el Centre. Si alguna de les dades no és correcta, una vegada
imprés s’ha de senyalar eixa modificació a l’apartat G i presentar la documentació
justificativa.
• Famílies sense accés a webfamília: Deuen sol·licitar al Centre la impressió de
l’esborrany i replegar-lo. Una vegada comprovades les dades signar i presentar al
Centre. Si hi ha alguna correcció procedir com l’anterior apartat.
Famílies nova sol·licitud de beca de menjador
Les famílies hauran d’emplenar l’annex I de Conselleria de sol·licitud beca menjador que
poden trobar al següent enllaç:


Signar i entregar al Centre junt amb la següent documentació:

• Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/Passaport de les persones sol·licitants.
• La documentació que siga necessària per tal d’acreditar la composició de la unitat familiar, la
renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que es consideren per a la baremació de la sol·licitud.

La documentació deurà ser l’original i una còpia compulsada pel personal receptor.
(Empadronament i renda, a més de qualsevol circunstància sociofamiliar)

Qualsevol consulta s’atendrà per telèfon o mail, i al centre amb cita prèvia. 

Teniu aquesta informació en PDF clicant ací.👈

(Si encara no us heu donat d'alta a Web Família, és convenient que ho feu. Les comunicacions del Centre aniran a poc a poc transmetent-se per la Web. També us servirà per més endavant quan les vostres filles i/o fills cursen l'ESO i el Batxillerat)

ELS ESBORRANYS DE LA BECA MENJADOR, ELS PODEU DUR A SECRETARIA A PARTIR DE DILLUNS 13, DE 10:00 A 12:00H.dijous, 2 de juliol del 2020

Banc de Llibres. Recollida de Llibres

Tots els cursos implicats seran avisats pels seus tutors. Al tauló exterior de l'escola, també està indicat.
Per si vos serveix de recordatori, ací teniu els dies i hores de recollida de llibres:


Dilluns 6 de juliol. D'11:00 a 13:00h  
👉Alumnat de 3r de Primària

Dimarts 7 de juliol. D'11:00 a 13:00h 
👉Alumnat de 4t de Primària (només tenen anglés)
👉Alumnat de 5é de Primària.dimecres, 1 de juliol del 2020

Instruccions sol·licitud Banc de Llibres

Per a l'alumnat que promociona a 1r de Primària. Ací teniu les instruccions, també les teniu al tauló d'anuncis exterior del Centre.

Hi ha diversos terminis per a presentar-ho, però per tal de poder repartir els xecs-llibre el més prompte possible, és millor que envieu les sol·licituds abans del dia 8 de juliol.